Home IT Clip หาสายไม่เจอ ไม่รู้เส้นไหนไปไหน ทั้งสา่ย LAN สายโทรศัพท์

หาสายไม่เจอ ไม่รู้เส้นไหนไปไหน ทั้งสา่ย LAN สายโทรศัพท์

312
0
SHARE

เจอปัญหานี้บ่อยๆเวลาทีมงาน thaiload dot com เข้าหน้างานเพื่อเข้าหัว และติดตั้งระบบ Network ให้ลูกค้า แล้วช่างที่เดินสายไว้ไม่ทำ Label บอกตำแหน่งสายอย่างชัดเจน ทำให้ต้องเสียเวลาในการไล่หาสายต่างๆว่าไปจุดไหนบ้าง