Home Article taxi postsum คำนวณค่าแท็กซี่ก่อนใช้บริการ

taxi postsum คำนวณค่าแท็กซี่ก่อนใช้บริการ

862
0
SHARE

ถ้าเป็นการขึ้นแท็กซี่ในเส้นทางประจำที่ขึ้นเป็นปกติ ก็คงไม่มีปัญหาอะไร ตัดสินใจที่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นได้ไม่ยาก เหตุผลที่จะเลือกขึ้นหรือไม่ขึ้นคงมีเพียงจะเอาความสะดวกหรือไม่

แต่ในกรณีเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย และโดยเฉพาะมีระยะทางที่ค่อนข้างไกล บางทีก็สองจิตสองใจว่าจะยอมเสียเวลานั่งรถไฟฟ้าต่อรถเมล์ดีกว่าไหม จะขึ้นแท็กซี่เลยก็กลัวว่าค่าใช้จ่ายจะบานปลาย อาจจะต้องจ่าย 4-5 ร้อยบาทหรือเกินกว่านั้น

เอาเป็นว่าใครที่อยากรู้ว่าจะต้องจ่ายค่าแท็กซี่ประมาณเท่าไรในเส้นทางที่จะไป สามารถตรวจสอบก่อนได้ที่เว็บนี้เลย taxi.postsum.com

การใช้งานไม่ยุ่งยาก ถ้าพอจะรู้ระยะทางคร่าวๆ อยู่แล้วว่าประมาณกี่กิโลเมตรก็ยิ่งง่าย กรอกตัวเลขระยะทางได้เลย แล้วก็ประเมินเวลาการเดินทางคร่าวๆ ลองคำนวณดูว่าช่วงเวลาที่จะไปรถติดไหม น่าใช้เวลาสักเท่าไร จากนั้นก็คลิกปุ่ม “คำนวณราคา” ก็จะได้ค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ออกมาแล้ว

แต่ค่าใช้จ่ายที่ออกมา เฉาพะค่าแท็กซี่นะ ยังไม่รวมค่าทางด่วน

ถ้ายังไม่รู้ระยะทาง ก็สามารถคลิกกำหนดจุดหมายต้นทาง-ปลายทางในแผนที่ด้านบนได้เลย ตัวแผนที่จะใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไร แนะนำให้เช็กระยะทางใน Google Maps จะสะดวกกว่าแล้วเอาตัวเลขระยะทางมากรอกในระบบคำนวณราคา

จากที่ลองใช้เปรียบเทียบกับการคำนวณราคาด้วยตัวเอง ถือว่าตรงกัน ใกล้เคียงกันเลย ซึ่งในการคำนวณด้วยตัวเองก็สามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารตามระยะทางได้เลยจาก Google

ค่ามิเตอร์เริ่มต้น 35 บาท จากนั้นคิดตามระยะทางคือ…


ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 5.50 บาท
ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 7.50 บาท