Home IT Clip ตั้งเพื่อนสนิทหรือกลุ่ม Line ไว้บนสุด หาง่ายไม่เสียเวลา

ตั้งเพื่อนสนิทหรือกลุ่ม Line ไว้บนสุด หาง่ายไม่เสียเวลา

ขั้นตอนปักหมุดใน Line ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาค้นหา เพื่อนที่เราคุยด้วยบ่อยๆ หรือ กลุ่มที่กำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เราสามารถตั้งให้ เพื่อนหรือกลุ่มใน Line อยู่บนสุดได้ ด้วยขั้นตอนตามนี้ 1. เข้าแอป Line 2. ไปที่ Chats 3. เลือกเพื่อนหรือกลุ่มที่ต้องการให้อยู่บนสุด แล้วแตะค้าง ที่ชื่อเพื่อนหรือกลุ่ม 4. จะขึ้นเมนูมา 5 อัน แชท, ไม่แสดง, ปิดแจ้งเตือน, ปักหมุด, ลบ 5. ให้เลือก ปักหมุด หรือ Pin chat

4205
0