Home Article Machine Learning Crash Course by Google ใครสนใจเรียนได้ฟรี!

Machine Learning Crash Course by Google ใครสนใจเรียนได้ฟรี!

653
0

อย่างที่ทราบกันว่าต่อจากนี้ไปเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราก็คือ Machine Learning หรือ AI (Artificial intelligence) ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่าง ทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนและการดำเนินธุรกิจ

ในขณะที่การพัฒนา Machine Learning เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนว่าบุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนั้นยังไม่มีการพัฒนาสักเท่าไร แต่ด้วยความที่เป็นบริษัทซึ่งเป้นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและไอที ทำให้ Google มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอาไว้เรียบร้อยแล้วกับหลักสูตรที่มีชื่อว่า Machine Learning Crash Course by Google

แต่ด้วยความที่เป็นบริษัทหรือองค์กรซึ่งมีวิสัยทัศน์ ตอนนี้ Google ไม่เพียงเปิดให้พนักงานของตนได้เรียนรู้หลักสูตรนี้เท่านั้น แต่ยังเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาได้แบบฟรีๆ อีกด้วย โดยเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์

https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/

แม้ว่าจะเป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ แต่หลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ถูกวางเอาไว้อย่างเป็นระบบ โดยจะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในส่วนของทฤษฎีนั้นจะมี 3 พาร์ทด้วยกันคือ ML Concepts, ML Engineering และ ML Real World Examples มีทั้งหมด 25 บทเรียน และยังมีแบบทดสอบให้ฝึกฝนอีกด้วย

เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังหาช่องทางศึกษาเรื่องของ Machine Learning หรือ AI รวมไปถึงคนที่คิดว่าอาจได้นำความรู้ทางด้านนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน หรือแม้แต่นักศึกษาก็ตาม ถือว่าเป็นอีกช่องทางที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาตนเอง