Home Article National Steps Challenge กิจกรรมดีๆ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของสิงคโปร์

National Steps Challenge กิจกรรมดีๆ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของสิงคโปร์

547
0

เห็นแล้วก็อิจฉาคุณภาพชีวิตดีๆ ของชาวสิงคโปร์ที่ได้รับและได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้นโยบายดีๆ ของรัฐบาลที่นับว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว โดยกิจกรรมหนึ่งที่อยากเขียนถึงในครั้งนี้ก็คือ National Steps Challenge

HealthHub แอปบันทึกสุขภาพประชาชน

กิจกรรมนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เสียทีเดียว เห็นว่าจัดกันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมการส่งเสริมแบ่งเป็นหลายส่วนด้วยกันเช่น การพัฒนาแอปพลิ