Home IT Clip Smarthome ด้วย Smart Switch สั่งเปิด ปิด ไฟ ด้วยเสียง

Smarthome ด้วย Smart Switch สั่งเปิด ปิด ไฟ ด้วยเสียง

2459
0

Smart Switch เป็นอีกอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ขี้เกียจลุกไปปิดไฟก่อนเข้านอน เราสามารถสั่งด้วยเสียงผ่านเครื่องมือถือเราให้ปิดไฟ ได้สะดวก สุดๆ หรือสั่งตั้งเวลา เปิดหรือปิดไฟล่วงหน้าได้