Home Article Google Maps ฟีเจอร์ใหม่ แจ้งเตือนจำกัดความเร็วและตำแหน่งของกล้อง

Google Maps ฟีเจอร์ใหม่ แจ้งเตือนจำกัดความเร็วและตำแหน่งของกล้อง

172
0

Google Maps กลายเป็นแอปพลิเคชั่นคู่กายของเราไปแล้วเวลาที่จะเดินทางไปไหนมาไหน เพราะมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ทั้งความละเอียดของเส้นทาง ความแม่นยำ (แม้จะทำเอาหลายๆ คนใช้เส้นทางผิดไปบ้าง) และกราฟิกที่ดูแล้วเข้าใจง่าย

นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาเรื่อยๆ ทำให้แอปพลิเคชั่นมีความสมบูรณ์และตอบโจทย์การใช้งานได้ดีขึ้น เช่น การค้นหาสถานที่ในอาคาร หรือการใช้งานแบบออฟไลน์ เป็นต้น และล่าสุดนี้ฟีเจอร์ที่ Google Maps ได้เพิ่มขึ้นมา คนใช้รถน่าจะชอบนั่นคือ Speed Limit Notifications หรือการแจ้งเตือนการจำกัดความเร็วในเส้นทางต่างๆ ที่เด็ดไปกว่านั้นคือ เตือนได้ด้วยว่ามีกล้องดักจับความเร็วอยู่ตรงไหนบ้าง

ตอนนี้มีบางประเทศที่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย และแคนาดา อีกไม่นานประเทศไทยคงใช้ได้เช่นกัน แต่ผู้ใช้จะเห็นประโยชน์หรือสนใจการแจ้งเตือนหรือไม่ รวมถึง Google Maps เองจะตรวจสอบได้หรือไม่ว่ากล้องดักจับความเร็วของถนนในบ้านเราซ่อนตัวอยู่ไหนบ้าง