Home Article Elon Musk เปิดเสรีสิทธิบัตร Tesla เพื่อประโยชน์ในการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าร่วมกัน

Elon Musk เปิดเสรีสิทธิบัตร Tesla เพื่อประโยชน์ในการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าร่วมกัน

258
0

สมกับเป็นนักธุรกิจแถวหน้าที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสำหรับ Elon Musk ที่มักจะมีแนวคิดและการกระทำที่เห็นแล้วต้องทึ่ง เช่นในครั้งนี้ที่มีการแชร์พร้อมกับคำชื่นชมในวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรการพัฒนารถไฟฟ้าของ Tesla พร้อมนำไปพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่มีความผิดใดๆ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องเป็นการนำไปใช้โดยสุจริต

เห็นแบบนี้แล้วหลายคนอาจเกิดคำถามว่า ทำไมใจกว้างเช่นนี้ ไม่กลัวคู่แข่งจะนำไปพัฒนาแล้วนำมาสู่การเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับตัวเองเหรอ ซึ่งตรงนี้ทาง Elon Musk ผู้ที่ประกาศชัดเจนทาง Twitter ว่า All our patent are belong to you กล่าวในทำนองที่ว่า ผู้ที่พัฒนาต้องร่วมมือกันเพื่อให้รถไฟฟ้าเกิดขึ้นได้และมีการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม การที่ Tesla ทำอยู่คนเดียวไม่อาจประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะในด้านของการแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์แบบเดิมก็ตาม หรือในแง่ของการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดก็ตาม

นับว่าเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ Tesla นั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากจริงๆ เหนือสิ่งอื่นใด แนวคิดของ Elon Musk นั้นสุดยอดย่ิงกว่าและน่าชื่นชมจริงๆ