Home Article การยืนยันตัวตนและใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

การยืนยันตัวตนและใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

794
0

เป็นกระแสที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อป ใช้ โดยส่วนใหญ่จะพูดคุยกันถึงปัญหาในการลงทะเบียนที่มีข้อขัดข้องหลายๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนไม่ทันโควต้าในแต่ละวัน ได้รับ SMS รหัส OTP ช้าเกินกว่า 3 นาที ไม่ได้รับอีเมลยืนยัน ฯลฯ

และเมื่อผ่านการลงทะเบียนขั้นแรกแล้วก็ยังคงมีประเด็ดให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องทั้งการยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋ะตัง ไปจนถึงการใช้เงิน

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตัง

หลังจากได้รับอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะจแ้งให้เราดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตังเพื่อยืนยันตัวตนและใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพิลเคชั่นจากสโตร์ตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน Android หรือ iOS

2. กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบ

3. อ่านเงื่อนไขการใช้งานและยอมรับ

4. ตั้งรหัส PIN 2 ครั้ง

5. สแกนลายนิ้วมือ

6. เลือกผูกบัญชีเพื่อใช้งาน (เลือกที่ G-Wallet)

7. อ่านเงื่อนไขการใช้งานและยอมรับ

8. สแกนบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลตามที่แสดงบนหน้าจอพร้อมรหัสหลังบัตร

9. สแกนใบหน้า ถ้าผ่านระบบจะขึ้นข้อความ “เปิดใช้งาน G-Wallet สำเร็จ”

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตังนั้นไม่ได้ยุ่งยาก แต่ปัญหาที่มักเจอจะอยู่ที่การสแกนใบหน้า แนะนำในขั้นตอนของการสแกนบัตรประชาชนให้ทำในที่สว่างเพื่อให้ระบบเห็นภาพในหน้าบนบัตรชัดเจน และในขั้นตอนของการสแกนใบหน้าเช่นกัน ควรทำในที่สว่าง ถือกล้องนิ่งๆ ให้เห็นหน้าชัดๆ เต็มๆ หากภาพบนบัตรกับหน้าปัจจุบันต่างกันมากจนไม่สามารถสแกนผ่านได้ ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย