Home Article เด็กไทยเจ๋ง ผ่านเข้ารอบ 20 คนการแข่งขัน Google Science Fair แถมยังอายุน้อยที่สุด

เด็กไทยเจ๋ง ผ่านเข้ารอบ 20 คนการแข่งขัน Google Science Fair แถมยังอายุน้อยที่สุด

478
0

เป็นอีกครังที่เด็กไทยแสดงความสามารถในการแข่งขันระดับโลกโดยขณะนี้ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบ 20 คนแล้วในการแข่งขัน Google Science Fair 2019

ที่ผ่านมามีเด็กไทยเคยผ่านการคัดเลือกเข้าถึงรอบ 100 คนมาแล้ว แต่น้องฮับเป็นคนแรกที่ผ่านเข้าไปถึงรอบ 20 คน ไม่เพียงเป็นเด็กไทยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบมาถึงระดับนี้ แต่ยังเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดด้วยที่ผ่านการคัดเลือก Google Science Fair ในรอบ 20 คนสุดท้าย

สำหรับการแข่งขัน Google Science Fair คือการแข่งขันที่ Google เปิดโอกาสให้เด็กในช่วงอายุ 13-18 ปีจากทั่วโลกเสนอโครงการหรือไอเดียของตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อคัดหาอัจฉริยะวัยเยาว์ที่มีความสามารถ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี

สำหรับผลงานของน้องฮับที่การคัดเลือกคือโครงการพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางการได้ยิน แรงบันดาลใจที่ทำให้เกืดความสนใจในการพัฒนาโครงการนี้ขึ้น เกินขึ้นจากการที่ตัวน้องฮับได้เล่นกีต้าร์ไฟฟ้าแล้วพบว่าครั้งหนึ่งที่ไม่ได้ต่อแอมป์ พบว่าเสียงกีตาร์เบามากจนแทบไม่ได้ยิน แต่เมื่อนำคางไปแหนบกับตัวกีตาร์ปรากฏว่าสามารถที่จะได้ยินเสียงกีตาร์ที่ชัดเจนขึ้น จึงเกิดไอเดียที่ว่าวิธีนี้น่าจะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถที่จะรับรู้เสียงจากการสั่นสะเทือนได้เช่นกัน

เมื่อค้นหาข้อมูลพบว่าผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินทั่วโลกมีจำนวนสูงถึง 422 ล้านคน เมื่อทราบจากคุณครูที่โรงเรียนว่า Google มีโครงการ Google Science Fair จึงได้ส่งโครงการนี้เข้าแข่งขัน ซึ่งโครงการของน้องฮับไม่ใช่เพียงแนวคิดเท่านั้น แต่มีการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ และไม่เพียงช่วยในเรื่องของการได้ยิน น้องฮับยังคิดพัฒนาต่อยอดให้อุปกรณ์และโปรแกรมของตนช่วยในการฝึกพูดและออกเสียงอีกด้วย

ภาพจาก : posttoday.com