Home NEWS แอลจีมอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCareTM แก่โรงเรียนนานาชาตินิสท์ ในกรุงเทพฯ ร่วมป้องกันเยาวชนในชุมชนเมืองจากปัญหาวิกฤตฝุ่น

แอลจีมอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCareTM แก่โรงเรียนนานาชาตินิสท์ ในกรุงเทพฯ ร่วมป้องกันเยาวชนในชุมชนเมืองจากปัญหาวิกฤตฝุ่น

1371
0

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCareTM (แอลจี เพียวริแคร์) ที่ฟอกอากาศได้รอบ 360 องศาและสามารถตรวจจับความหนาแน่นของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง 1.0 ไมครอน (PM1.0 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PM2.5 ถึง 2.5 เท่า) รวมมูลค่า 1.3 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนนานาชาตินิสท์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีความเสี่ยงต่อปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น เพื่อช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และสุขภาพที่ดีของนักเรียนและบุคลากรของทางโรงเรียน และเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตฝุ่นพิษที่ยังไร้มาตรการป้องกันในระยะยาว

การมอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCareTM ในครั้งนี้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ดั่งเช่นสโลแกน Life’s Good โดยเมื่อเร็วๆ นี้ แอลจียังได้ร่วมมือกับสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการศึกษาวิจัยแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ด้วยการตรวจสอบการทำงานของเทคโนโลยีในเครื่องฟอกอากาศ

LG PuriCareTM และเครื่องปรับอากาศภายในบ้านของแอลจี โดยเทคโนโลยีที่นำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้