Home Article Sony จดสิทธิบัตรคอนแท็คเลนส์อัจฉริยะ บันทึกภาพและวิดีโอได้เพียงกะพริบ

Sony จดสิทธิบัตรคอนแท็คเลนส์อัจฉริยะ บันทึกภาพและวิดีโอได้เพียงกะพริบ

301
0

เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะไม่ได้อยู่แค่ในภาพยนตร์อีกต่อไปสำหรับ คอนแท็คเลนส์อัจฉริยะที่สามารถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอได้เพียงแค่กะพริบตา

มีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวออกมาให้เห็นเป็นระยะๆ เช่น Google ซึ่งเทคโนโลยีนี้นอกจากพัฒนาขึ้นเพื่อการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอแล้วยังมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่เราได้ยินกันนั่นคือการใช้งานในเชิงการแพทย์ เช่น ใช้คอนแท็คเลนส์เป็นเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลของผู้สวมใส่ เป็นต้น

การจดสิทธิบัตรของ Sony ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอีกขั้นแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วอาจยังไม่ได้ถูกนำมาใช้งานในเร็วๆ นี้แน่นอนเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงภัยทางความมั่นคงด้วย แต่อย่างน้อยก็ได้รับรู้ว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

คอนแท็คเลนส์อัจฉริยะของ Sony ถูกออกแบบและพัฒนาจนเรียกได้ว่าพร้อมที่จะใช้งานได้แล้ว เพราะมีแบบของคอนแท็คเลนส์และการทำงานของระบบที่ชัดเจน มีกระบวนการวิเคราะห์การทำงานของดวงตาและเปลือกตาอย่างละเอียด สามารถตรวจสอบได้ว่าการกะพริบตาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกะพริบตาโดยปกติหรือว่าเป็นการกะพริบตาที่ผิดปกติซึ่งหมายถึงสั่งการทำงานของการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอนั่นเอง

โดยปกติการกะพริบตาของคนเราจะอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.4 วินาที โดยในสิทธิบัตรของ Sony ได้ระบุว่าหากการกะพริบเกินกว่า 0.5 วินาทีถือว่าเป็นการกะพริบตาที่ผิดปกติหรือเป็นการสั่งให้ระบบถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

สำหรับการทำงานของคอนแท็คเลนส์อัจฉริยะบนตัวเลนส์ที่มีความเล็กและมีความบางนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญๆ คือ หน่วยถ่ายภาพ, ชุดควบคุมส่วนกลาง, ยูนิตหลักพร้อมด้วยเสาอากาศ, พื้นที่จัดเก็บและเซ็นเซอร์ Piezoelectric

สำหรับผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ค้นพบเทคโนโลยีนี้เป็นคนแรกก็คือ Nicola Tesla ต่อจากนี้ไปเราคงได้เห็นคอนแท็คเลนส์จากผู้พัฒนารายอื่นๆ อีก และคงไม่ได้เป็นเพียงแค่การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอเท่านั้น