Home Article สุทธิชัย หยุ่น นักข่าว AI รายแรกของไทย

สุทธิชัย หยุ่น นักข่าว AI รายแรกของไทย

544
0

มีการนำเสนอนักข่าว AI ไปหลายครั้งซึ่งเป็นการพัฒนาของต่างวประเทศ เช่น จีนและญี่ปุ่น ตอนนี้ประเทศไทยก็มีนักข่าว AI gs,nvody[xitgmศเหล่านั้นแล้ว

นักข่าว AI ของไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นและเปิดตัวไปในเดือนกันยายน 2019 เป็นผลงานของ NECTEC (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) และ สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ที่ได้ร่วมมือกัน

นักข่าว AI รายแรกของไทยถูกสร้างขึ้นโดยใช้ลักษณะทางกายภาพของนักข่าวรุ่นใหญ่อย่างคุณสุทธิชัย หยุ่น ถ้าดูในวิดีโอด้านล่างจะเห็นว่า AI ในร่างของคุณสุทธิชัยสร้างความน่าสนใจได้ไม่น้อย แม้ว่าการเคลื่อนไหวอาจจะยังไม่คล่องแคล่วเท่าไร แต่ก็ถือว่าแสดงเอกลักษณ์ของคุณสุทธิชัยออกมาได้อย่างน่าสนใจทั้งภาษากายและน้ำเสียง

การเปิดตัวในครั้งนี้นอกจากจะได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของไทยยังได้แสดงความสามารถของความเป็นนักข่าวให้ดูด้วยว่าในเบื้องต้นสามารถทอะไรได้บ้างนั่นคือ การสามารถรายงานข่าวภาษาไทยที่เป็นภาษาถิ่นเช่นภาษาเหนือหรือภาษาอีสานได้

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและการแสดงความสามารถเพียงเล็กน้อยเท่านั้น AI ยังสามารถทำอะไรได้อีกมาก ซึ่งนับว่าการเปิดตัวในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ไทยจะได้ต่อยอดการพัฒนา AI ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น