Home Article ข่าวดี Adobe ให้ใช้ฟอนต์ฟรี 1,300 Fonts บน iPhone และ iPAD

ข่าวดี Adobe ให้ใช้ฟอนต์ฟรี 1,300 Fonts บน iPhone และ iPAD

1116
0

ข่าวดีสำหรับคนใช้แอปลพิเคชั่นของค่าย Adobe บน iPhone กับ iPad เนื่องจาก Adobe ได้ประกาศให้สามารถใช้ฟอนต์ 1,300 Fonts ได้ ฟรี!

แอปพลิเคชั่นของ Adode ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปทางด้านการออกแบบซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของฟอนต์เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นการที่ Adobe สามารถให้ใช้ฟอนต์ของตนได้โดยไม่คิดว่าใช้จ่ายแบบนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนทำงานมากๆ และจำนวน 1,300 Fonts ถือว่าเลือกใช้กับงานได้หลากหลายแบบสบายๆ ไม่เพียงการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นยังอนุญาตให้ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ด้วย โดยมีเงื่อนไขเดียวคือ iPhone หรือ iPad ที่จะใช้ฟอนต์ของ Adobe ใน Adobe Creative Cloud จะต้องอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็น iOS13.1 ขึ้นไปเสียก่อน

ทั้งนี้หากใครที่คิดว่า 1,300 ฟอนต์ยังไม่จุใจ หรือใครที่ใช้งานแบบเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่แล้วสามารถใช้ฟอนต์ของ Adobe ได้เลยถึง 17,000 ฟอนต์